Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иСПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – водоподготвителни инсталации (ВПИ) за обработка питейна вода, вентилатори, 
      мултициклони, електрофилтри, топлообменници (пластинчати, противоструйни апарати), подгреватели за нафта и 
      мазут, бойлери, системи за подгряване тръбопроводи срещу замръзване, топловъздушни апарати, рекуператори, 
      мембранни разширителни съдове.
и

и

и
и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и