Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иИЗГРАЖДАНЕ ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ И ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ ОБЕКТИ

Техническите възможности и натрупания опит до момента ни позволяват изграждане на инсталации
за втечнен газ пропан-бутан (LPG);
за природен газ в населени места с наличие на газоразпределителна тръбна мрежа;
за сгъстен природен газ в населени места и обекти където захранването с газ става със специални контейнери.

Оборудване което предлагаме и монтираме
1. Котли промишлени и битови за пара или гореща вода за отопление и битово-горещо водоснабдяване (БГВ);
2. Горелки;
3. Регулатори на налягане;
4. Вентили – предпазни, сферични, възвратни, за излишен поток, отделителни, бътерфлай, електромагнитни вентили, 
    байпас-вентили;
5. Филтри;
6. Разходомери;
7. Термонагревателни кабели;
8. Ниворегулатори и нивопоказатели;
9. Газсигнализатори;
10. Типови станции за газоснабдяване промишлени предприятия и битови потребители;
11. Тръбопроводи;
12. Инфрачервени газови отоплителни тела;
13. Газови пещи и камери с инфрачервена лъчиста енергия; 
14. Зарядно устройство за автомобили на сгъстен приводен газ – зарежда с гориво в домашни условия монтирано във вашия гараж
      директно от газопровода към къщата; 
15. Абсорбционни охладилно-термични групи.
и


и

и

и

и
и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и