Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иПОДМЯНА НА ГОРИВНАТА БАЗА В СЪЩЕСТВУВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Горивните системи, които внедряваме в различните съоръжения могат да работят с:
горелки за дизелово гориво (LIGHT OIL);
горелки за мазут
горелки за алтернативни течни горива с вискозитет до 7  ° E – отпадни (изгорели) масла, олио, соево и рапицово масло;
     разтопена мазнина.

ОПЦИИ: ниски емисии на NOx (LOW NOx), вграден подгревател на горивото, прогресивно и модулиращо управление.
горелки за природен газ (метан) при наличие на газоразпределителна мрежа
горелки за сгъстен природен газ (СПГ) при липса на възможност за директно врязване към газоразпределителна мрежа
горелки за втечнен газ пропан-бутан (LPG)

ОПЦИИ: електронен контрол на плътност, електронно автоматично модулиране
центробежни (ротационни) горелки с безстепенно регулиране на мощността за тежки твърди горива (мазут).
горелки за изгаряне на “пелети” от биомаса (дървесни или селскостопански отпадъци).
комбинирани горелки за две горива:
иидизелово гориво и природен газ;
иимазут и газ
ииалтернативно гориво и газ

Монтажа или подмяната на горелките за работа с всяко едно от посочените горива можем да осъществим след проучване на конкретния обект.

и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и