Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иВНЕДРЯВАНЕ ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНО ОБОСОБЕНИ МЕРКИ, МЕРОПРИЯТИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА
      НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Консултации, проектиране и разработки на програми за инвестиции за емисионно редуциране (Joint Implementation / Clean Development Mechanism – JI/CDM) развити според протокола от Киото (Kyoto protocol), консултация за търговия със сертификати за емисии (carbon consulting).
2. Подпомага подготовката, структурирането и финансиране на проекти в областта на ВЕИ и енергийната ефективност. 
3. Съдейства за осигуряване инвестиции по проекти от сферата на енергийната ефективност – “КОНТРАКТИНГ” (съвместно финансиране); модернизация отоплителни инсталации; съоръжения за генериращи и отоплителни мощности, разработка на мерки за преобразуване на вътрешни и външни възможности за регулиране на енергията, емисиите и разходите.
4. Предлага архитектурни решения в строителство с акценти:
екологично саниране на остарели постройки в жилищното строителство
обществени сгради (училища, болници, офис сгради, плувни басейни) – саниране и инсталиране на възобновяеми
     енергоизточници.
Жилищни сгради, къщи с пасивно или ниско енергийно потребление
Енергиен одит на среди (обща енергийна ефективност)

1. Подпомагане специалисти от местните органи на властта относно индетифицирането, разработката и изпълнението на проекти за енергийна ефективност в общините.
2. Партньорство, идентификация и участие в конкретни съвместни проекти в сферите енергийна ефективност, използване ВЕИ, както и в сферите енергетика и архитектура (саниране на стари сгради и строителство на нови сгради с по-ниско потребление на енергия (слънчева архитектура).
3. Предлага услуги като КОМПАНИЯ ЗА САНИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ на жилищни сгради и производствени помещения – конструкция, хидроизолация, подмяна и ремонт дограма, В и К, отопление, вентилация и климатизация, ел. инсталация, стълбища и асансьорни шахти.
4. Съдейства и подготвя програми за управление на отпадъците, изграждане и обновяване пречиствателни станции и съоръжения, опазване на околната среда и водите.
5. Участие в курсове за квалификация на кадри в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.
6. Участие в осъществяване на проекти в сътрудничество със Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.
7. Внедряване инсталации без използването на химикали и пестициди за екологично земеделие и унищожаване на плевели.
Съоръженията използват за работата си само пропан-бутан като гориво и е с около 25% по-икономично от използваните досега методи.

 Използването е възможно за всички редови култури, овощни градини, лозови насаждения и поддържане на паркове.
 Доставката, обслужването и сервиза e осигурен от фирмата ни.
 Принципа на действие, видовете и експлоатационните разходи са дадени в следващите проспектни материали.

и
и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и