Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иПАРНИ и КОНДЕНЗНИ ИНСТАЛАЦИИ – разпределителни мрежи, кондензни гърнета, редуцир вентили, филтри, 
      сепаратори, регулатори, обезвъздушители, контролни наблюдателни стъкла, системи за контрол на кондензни гърнета,
      резервоари.
и
и
и
и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и