Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иЗА ОПТИМАЛНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА разполагаме с необходимото оборудване, инструменти и 
      специализирана апаратура осигуряваща и доказваща високоефективната ни работа. Някои от тях са:

ГАЗ АНАЛИЗАТОР “DREGER” – Германия
Замерва емисииите в изходящите газове на всички видове котли, пещи и горивнии инсталации. С определяне КПД на горивните процеси се дава възможност за реална преценка на ефективната работа на съоръженията. На тази база ние даваме най-точното решение за режимно-технологична настройка на горивните уреди и оценка за необходимостта от ремонт, подмяна или реконструкция на отделни възли и елеманти. Това в много случаи спестява неоправдани разходи за ненужни ремонти и ненужна подмяна на нормално действащи елементи, възли и системи.

ДЕБИТОМЕР ЗА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ
Замерва реалните дебити и разходи на флуиди в тръбопроводи и позволява настройка и регулиране на системите за отопление, водопровод, климатизация и вентилация.

УЛТРАЗВУКОВ ДЕБИТОМЕР

УРЕД ЗА ТЕСТВАНЕ НА КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА И ПРОПУСКИ НА ФЛУИД

ТРЪБИ НА ПИТО
Скоростомерна тръба за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки.

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА МОЩНОСТТА

ТЕРМОМЕТРИ: 
иикомбиниран електронен термометър за контактно измерване на повърхностна температура и температура на флуиди;
ииинфрачервен термометър за дистанцонно измерване на повърхностна температура.

СВЕТЛОМЕР
Измерване на осветеност в помещения.

ТЕРМОАНЕМОМЕТЪР
За измерване температура и скорост на въздух. 

ОБОРОТОМЕР
Преносим комбиниран уред за измерване и сравняване обороти на двигатели и въртящи се механизми.

ДЖОБНИ ТЕРМОХИГРОМЕТРИ 
Обхвати  5 ё 95 % RH  - 20 ё 70 ° С
Точност  ± 0,03 % RH  ± 0,5 ° С

ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА
Специализирана за заварка на метални (черни, цветни и неръждаеми) и за заварка на полипропилен и полиетилен.

и
и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и