Връзка към сайта на фирмата
 
 
и
ПОЛИТЕХНИКС
и
иСАНИРАНЕ СГРАДЕН ФОНД
Внедрявайки основно топлотехнически системи и отчитайки необходимостта от намаляване разходите за топло и електроенергия нашата фирма препоръчва първоначално саниране на сградите с цел икономия на гориво и повишен комфорт.

Основни дейности които изпълняваме в тази насока са:
1. Топлоизолация.
   Представяме на Вашето внимание технология на изолация с двукомпонентен Пенополиуретанов изолатор.
   Значителен асортимент от пенополиуретани и възможността на рецептурната промяна на техните свойства в широк диапазон позволяват те да се използват за:
- топлоизолация на промишлени и граждански сгради и помещения, изпълнени от железобетон, тухли, стъклопрофили, желязо, дърво;
- топлоизолация и уплътняване на фугите на прозорци и врати (в строителството);
- херметизация на бордови съоръжения на транспортните средства, комбайни и друга селскостопанска техника, използваема за транспортиране на зърно и други насипни продукти.
- уплътняване и хидроизолация на покривите на сградите. 
   Използването на пенополиуретана в този случай дава възможност да се покриват покриви от всякаква сложност и форма, създава се покритие без нито един стик. Нанасянето на матeриала може да се извърши както върху новите конструкции, така и върху старите, покрити с метал, рубероид или етернит. Демонтаж на старото покритие и подготвителни работи не са необходими.
   Нанесеното покритие не изисква обновление и ремонт в течение на целият срок на годност на сградата.
Компонентите са изготвени на водна основа и се явяват екологично чисти продукти, не поддържат горене и са трудновъзпламеними.
   Топлоизолацията може да се нанася върху подове, тавани и стени, външно или вътрешно.
   Сместа се нанася на изолируема повърхност в течен вид. Веднага след нанясянето (в течение на 5 - 10 sec) се получава шупване и втърдяване на компонентите.
и


и
ПРЕДИМСТВА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОТО ПОКРИТИЕ;
- най-нисък коефициент на топлопроводимост (0.019 - 0.03 W/m2 ° K);
- ниско тегло 40 - 60 kg/m3;
- висока адхезионна якост;
- няма необходимост от крепежни елементи;
- безшевен топлохидроизолационен слой;
- висока акустична изолация;
- отлична антикорозионна защита на метални конструкции;
- липса на студени мостове;
- възможност за изолация на конструкции с всяка конфигурациия и размери;
- дълговечност на покритията /повече от 20 години/ (не са подложени на разлагане и гниене, не се разрушават под въздействието на сезонни температурни колебания, атмосферни условия, агресивни промишлени среди);
- висока екологичност на получен материал (по хигиеничниите норми е разрешено използване в хладилна техника за хранителни продукти;
- чрез метод на заливане ППУ в прес-форми може да се получат топлоизолационни блокове (“черупки” за тръбопроводи, плочи, сандвич-панели и др.);
- невъзможност за разхищаване на топлоизолацията на необезопасени обекти.
и
и
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
и
Топлоизолатор
Средна плътност (kg/m3) 
Коефициент на топлопроводимост (W/m2 °  K)
Срок на експлоатация (годност)
Порьозност
Работна температура (° С)
иППУ - твърд
30 - 150
0,019 - 0,030
20
Закрита
от  -160  до  +180
иПенополистирол
40 - 150
0,040 - 0,060
15
Закрита
от  -100 до  +80
иМинерал. вата
55 - 150
0,052 - 0,058
 5
Открита
от  -40 до  +120
иКоркова плоча
220 - 400
0,500 - 0,600
3
Закрита
от  -30 до + 90
иПенобетон
250 - 400
0,145 - 0,160
10
Открита
 от -30 до + 120
и
и
ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНИТЕ
и
Наименование на показателите
Величина за различните марки ППУ
1
иВидима плътност (kg/m3)
и18 - 300
2
иРазрушаващо напрежение (MPa)
инатиск – 0,15 - 1,0   огъване – 0,35 - 1,9
3
иТоплопроводимост (W/m2 ° K)
и0,019 - 0.03
4
иКоличество на затворени пори
и85 - 95
5
иВодопоглъщане (% от обема)
и1,2 - 2,1
6
иГоримост 
иГОСТ 12.1.044 (трудногорими)
и
и
ТЕХНИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
   Пенополиуретанът притежава най-нисък коефициент на топлопроводимост сред другите топлоизолиращи материали (k = 0,022 W/m2 ° K) и високи хидроизолационни свойства (до 99% затворени пори), позволяващи той да се използва дори като покривен материал. ППУ е химически неутрален към киселинни и основни среди. Класът на горивност Г2. Пенополиуретана има висока устойчивост по отношение към химични съединения
и
Сравнителен анализ
на технико-икономическата ефективност при използване на ППУ – изделия и традиционна минерална вата 
Показатели
Пенополиуретан
Минерална вата
Коефициент на топлопроводимост
0,019 - 0,03
0,05 - 0,058
Дебелина на покритие
35 - 70 mm
120 - 220 mm
Обемност на 
Транспортировка 
на 100 m3
Отчитайки коефициента 
на регенерация ~ 25 
100 / 20 = 5 m3 
Отчитайки коефициента 
на загуби 1,1 
100 - 1,1 = 110 m3
Площа на склада за 100 m3
5 m3
110 m3
Ефективен срок на годност
25 - 30 години 
10 години
Производство на работите
5 - 30 ° С
5 - 30 °  С
Влага, агресивни среди
Устойчив
Топлоизолационните свойства се губят, 
не подлежи за възстановяране
Екологическа чистота
Безопасен!
Разрешено е използване в жилищни сгради 
Алерген
Работна температура
от  -80 до   +120 ° С
350 ° С
Производителност
Бригада – 3 човека
50 - 200 m2 за смяна
20 - 50 m2 за смяна
Фактически топлини загуби
В 1,7 пъти по-малко от нормативите СниП 2.04.14-88 “Энергосбережение” №1.1999г.
Превишаване на нормативите след 
24 месеца на експлоатация
и
и
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ при изолирана тухлена стена с пенополиуретанова /ППУ/ изолация.
и
и
2. ТАБЛИЦИ С РАЗЧЕТИ
и
2.1. Tпом = +20 °  С; Ток.ср. = -20 °  С
Дебелина
на ППУ изолация
Количество 
ТОПЛИННИ ЗАГУБИ
ЕФЕКТИВНОСТ
Цена
дебелина 
W/m2h
%
Лева без ДДС
без ППУ изолация
30,60
57,71
 
12 mm
14,34
78,86
16,58
25 mm
9,45
79,86
24,54
38 mm
7,72
89,43
32,55
50 mm
5,86
89,66
39,10
и
и
2.2. Tпом = +20 ° С; Ток.ср. = -5 °  С
Дебелина
на ППУ изолация
Количество 
ТОПЛИННИ ЗАГУБИ
ЕФЕКТИВНОСТ
Цена
дебелина 
W/m2h
%
Лева без ДДС
без ППУ изолация
19,24
66,22
 
12 mm
9,12
83,14
16,58
25 mm
5,91
88,24
24,54
38 mm
4,61
91,44
32,55
50 mm
3,58
95,00
39,10
и
и
2.3. Tпом = +20 °  С; Ток.ср. = +40 °  С
Дебелина
на ППУ изолация
Количество 
ТОПЛИННИ ЗАГУБИ
ЕФЕКТИВНОСТ
Цена
дебелина
W/m2h
%
Лева без ДДС
без ППУ изолация
15,70
58,98
 
12 mm
9,12
79,49
16,58
25 mm
4,53
89,52
24,54
38 mm
3,58
89,90
32,55
50 mm
2,61
93,40
39,10
и
и
ИЗВОДИ
Икономически изгодно е изолиране с дебелина на ППУ  = 25mm

ЗАБЕЛЕЖКА 
1. Цените са без включено ДДС
2. Цените са ориентировъчни и се договарят за всеки конкретен обект
3. Цените са за височина до 4m
4. Цените са без фасагенно покритие

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА ГЪВКАВИ СИСТЕМИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
- Разплащане по форма на ЦЕНОВИ БАНКОВ КРЕДИТ
- Разплащане за изолация като % от реализирания икономически ефект
- Специални промоционални цени
 

2. Уплътняване стара дограма
 Предлаганата технология е уникален метод за намаляване инфилтрацията при прозорци и врати и чувствително занижаване разходите за отопление.
 Уплътнителите от силикон се монтират на дървени метални и други конструкции дограма и според това са с най-различни профили и размери. Възможностите и предимствата пред всичко друго използвано до момента са:
- уплътняват междини от 2 до 15 mm;
- специална технология за поставяне която не позволява самоотделяне или самоотлепване;
- придава на старата дограма качествата на скъпите нови дограми;
- устойчивост на температура (от –65 до +125 ° С);
- не се влияе от атмосферните условия;
- устойчивост на оцветители, разтворители и миещи препарати;
- добра защита от загуба на топлина, проникване на прах и миризми;
- предпазва от замръзване и запотяване на прозорците;
- намалява проникването на шум
- гаранционен срок 10 години.
Постигане на всичко това е в резултат от използване на специализирани оборудване и материали:
- ръчни установки за фрезоване на каналите в дограмата;
- уплътнители тип “Елха” TPE (SEBS);
- уплътнители P – профил TPE (SEBS)
- специализирани спомагателни инструменти и материали
- лепило за Р – профили – студо и водоустойчиво, бързодействащо
 

3. Подмяна дограма
Предлаганите прозорци и врати са изработени от многокамерни PVC профили на фирма BLICK с двойно уплатняване на дограмата. Профилите от пластмаса са твърди и устойчиви, отличаващи се с устойчивост на атмосферните условия, лесно се мият, напълно устойчиви на гниене. Пластмасовите профили BLICK осигуряват устойчивост на разтягане, огъване, удар и други механични натоварвания на които е подложена дограмата.
и


и
и
Нашите изделия гарантирано Ви предлагат:
УНИВЕРСАЛНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА – можете да изберете прозорци и врати с произволна конструкция, цвят и форма
ХЕРМЕТИЧНОСТ НА ШЕВОВЕТЕ – определя се от количеството въздух, което прониква през затворен прозорец при разлика в налягането.
 По нормите на ЕИТдв херметизацията се дели на три класа. Продукцията ни се отнася към най-високите класове А2 и А3.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ – загубата на топлина през прозорците съставлява 20 -30 % от общите загуби на топлина в сградите. Показател за топлоизолация е коефициентът на топлопроводимост k (W/m2 ° C). На фигурата е показана завидимостта на k от различните материали при производство на дограмите. Колкото по-малка е стойността на k, толкова по-голям е показателят икономия на толина. 
- коефициент на топлопреминаване на профила k = 1,24 W/m2 °
- коефициент на топлопреминаване на стъклопакета k = 1,58 W/m2 °
- коефициент на топлопреминаване на прозореца k = 1,44 W/m2 °  C
Изпитано от ИЦС “НИСИ” - ЕООД с протокол № 203-1-142/25.04.2003г.
Многобройните вече производители и монтажници към момента или не показват и незнаят този коефициент или нямат реален документ от отолизирана лаборатория за доказването му.
За сравнение вземете сведение за този най-реален показател за качеството на дограмата и сравнете цената на които ви се предлагат изделията.

ИЗПИТАНИЕ ЗА ВОДОПРОНИЦАТЕЛНОСТ 
Изпитаниията се правят при подлагане на въздействие на воден поток 120 l/m2. Имитират се и въздействия от вятър, правят се изпитания за деформация, хидравличен удър и безопасност.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ 
Зависи от типа на прозореца, вида на уплътнението, начина на производство, херметичността на шевовете, а също и вида на профила. 
При остъкляването играе роля съотношението между масата и честотата. Ниските честоти се заглушават по-трудно от високите. Колкото по-тежка е конструкцията на остъкляването, толкова по-добра е звукоизолацията. Следи се за избягването и на най-специфичните показатели оказващи влияние върху звукоизолацията. 
Фирмата ни сътрудничи и с утвърдили името си и доказали качеството на продуктите си работещи в тази област. 
- WINK-HAUS и G-U – за обков
- KOMEMERLING – за производство на стъклоакети
- ROTO-FRANK – за покривни прозорци

3. Повишаване топлоизолацията на стъкла и стъклопакети на прозорци врати и витрини
Използване на технологията “Топлинно огледало” (Heat mirror) дава възможност за чувствитвлно намаляване топлинните загуби 
(до 2 пъти) през остъкляемите ограждащи повърхности.
Възможно е реализирането на два продукта.
- Изработка на стъклопакет в който се нанася лента с висока светлопроницаемост и нискоемисионно покритие повишаваща енергоефективността.
- При саниране на съществуващи прозорци се монтира между на обикновенни двускатни прозорци рамка с лента изготвена по технологията “Топлинно огледало”.
Селективното покритие нанесено по тази технология е практически невидимо за окото и избирателно отразява, поглъща или пропуска електромагнитните излъчвания с различна дължина на вълната. Практически то пропуска през стъклото светлина, отразява инфрачервениите (топлинни ) и блокира вредните ултравиолетови лъчи. 

и
и
и
Copyright ©иии1993 - 2008  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
и